Podcasty
Jak na rozhovory

Jak vymyslet otázky na rozhovor

5.6.2024
Autor:
Katka

Udělat dobrý rozhovor není jen tak. Pokud se chystáte vydat na dráhu novináře či podcastera, budete se muset naučit dobře ptát. Váš host či respondent totiž málokdy začne mluvit sám od sebe a nabídne hlubší zamyšlení, pokud ho k tomu nevyzvete. Jak tedy vymyslet otázky na rozhovor? To si prozradíme v tomto článku!

Bez důkladné přípravy se neptejte

Někteří lidé mají pocit, že se na rozhovor není třeba příliš připravovat. „To nějak dám, otázky vyplynou ze situace,“ říkají. To si ale může dovolit jen opravdu talentovaný a zkušený moderátor, která své hosty velmi dobře zná. Věřte, že není nic horšího, než když moderátor nemá tušení, s kým vlastně mluví. Může dojít i ke spoustě nepříjemnostem, jelikož host se může urazit nebo mu můžete tzv. šlápnout na kuří oko nevhodně položenou otázkou. Otázky je tedy třeba si připravit předem. Je možné, že je nakonec nevyužijete všechny, protože se váš respondent hodně rozpovídá. To se ale nedá předpovídat, a proto je lepší mít v záloze otázek spousty.

Jak probíhá příprava na rozhovor?

Než se pustíte do přípravy  samotných otázek, podnikněte následující kroky:

 1. Určete si účel rozhovoru. Chcete, aby váš rozhovor lidi pobavil, informoval, vzdělal nebo inspiroval?
 2. Definujte hlavní téma rozhovoru a specifické aspekty, které chcete s respondentem prozkoumat.
 3. Vyhledejte si co nejvíce informací o vašem hostovi/ respondentovi. Zjistěte si oficiální biografii, - profesní pozadí, nedávné projekty, významné životní událost. Zjistěte, jaké má zájmy.  Vyhledejte další rozhovory a články. Všímejte si, na co se ho obvykle lidé ptají a jaké jsou jeho odpovědi. Vaším cílem je se takovým otázkám co nejvíce vyhnout, aby se ve vašem rozhovoru neopakovaly identické informace.
 4. Rozmyslete si strukturu rozhovoru. Doporučujeme začít s lehčími otázkami, aby se respondent cítil pohodlně s postupně pak přejít k hlubším a komplexnějším otázkám. Zvažte vložení otázek, které vyvolají vyprávění příběhů, nebo otázky, které vyžadují detailní technické odpovědi, podle toho, co je pro rozhovor relevantní.

Jak a na co se můžete při rozhovoru ptát?

Vaším úkolem jako moderátora či novináře je z dotazovaného dostat co nejvíce. Určitě by nemělo dojít k situaci, kdy budete mluvit více vy. Proto se zkuste vyhnou uzavřeným otázkám, na které respondent může odpovědět ANO/NE. Mnohem lepší strategií je klást otázky otevřené. Například „Co vás vedlo k herectví a jaký byl ten první krok, který jste museli na cestě k vysněné kariéře podniknout?“

Pro tipy:

 • Dávejte pozor, abyste se do otázky nezamotali. Některá témata si zaslouží delší úvod, ale pořád je nutné, aby respondent věděl, na co má odpovídat. To se často stává nezkušeným moderátorům, kteří nerozumí, kdo je centrem rozhovoru. Takový moderátor má tendenci dělat rozhovor o sobě a o svém egu. I z toho důvodu je dobré mít otázky předem připravené, abyste v průběhu úvodu „neztratili niť“
 • Vyhýbejte se citlivým tématům, pokud vám to respondent předem nedovolí nebo pokud váš pořad není zaměřen na „grilování“. Určitě nechcete, aby se s vámi respondent cítil nepříjemně či dokonce měl velmi emotivní reakci.
Každému profesionálnímu rozhovoru předchází příprava otázek. (zdroj obrázku: DALE-E)

Jaké otázky jsou tedy dobré otázky?

Dobré otázky by měly být přizpůsobené kontextu rozhovoru a osobě, se kterou mluvíte, a měly by poskytnout dostatek prostoru pro vyjádření jejich jedinečné perspektivy.

 • Otevřené otázky: Tyto otázky nedovolují jednoduché odpovědi ano nebo ne.
 • Otázky povzbuzující k vyprávění příběhů: Tyto otázky povzbuzují k podrobným a osobním odpovědím, které mohou být velmi poutavé.
 • Prozkoumávací otázky: Tyto otázky se snaží zjistit více o názorech a hodnotách interviewovaného. Například: „Jaké hodnoty jsou pro vás ve vaší práci nejdůležitější a proč?“
 • Detailní technické nebo specifické otázky: Tyto otázky jsou zaměřené na konkrétní aspekty práce nebo zájmu interviewovaného.
 • Reflexivní otázky: Tyto otázky se zaměřují na reflexi a sebepoznání.
 • Osobní zájmové otázky: Tyto otázky odhalují více o osobě mimo její profesní život.

Připravte se na možnost, že rozhovor povede k tématům nebo otázkám, které jste neplánovali. Buďte připraveni na změny a přizpůsobte své otázky dynamicky podle toho, jak rozhovor probíhá.

Než se pustíte do samotného rozhovoru

Před samotným rozhovorem si otázky ještě několikrát přečtěte a zvažte, zda jsou jasné a zda splňují vaše cíle pro rozhovor. Pokud máte tu možnost, ukažte je někomu jinému a požádejte o zpětnou vazbu. Některé otázky se totiž mohou jiným lidem zdát příliš osobní a kontroverzní, a tomu se jistě chcete vyhnout. Zvažte tedy případné úpravy.

Připravené otázky či alespoň témata, o kterých chcete mluvit,  pošlete vašemu respondentovi emailem s dostatečným předstihem, aby se na vás mohl připravit. Někteří lidé otázky předem vidět nepotřebují, ale určitě tuto možnost alespoň nabídněte. Zvláště pokud se chystáte mluvit o nějakém odbornějším tématu.